Kurser

Visar 1-8 / 8 resultat

prod01

Renrumsteknik - En introduktion

En kurs som ger en grundläggande introduktion till renrumsteknikens alla huvuddelar - Föroreningar, Renrum, Standarder och normer, Rengöring och desinfektion, Renrumskläder samt Människans roll

Se detaljer

prod1

Introduction to Cleanroom Technology

A training course that provides an introduction to Cleanroom Technology: Contaminants, Cleanrooms, Standards, Cleaning and Disinfection, Cleanroom Garments and the Impact of Humans

Se detaljer

prod01

Praktisk GMP vid renrumsarbete - Nivå 1

En kurs som ger en grundläggande praktiskt inriktad kunskap om GMP samt hur renrum används inom GMP-styrda verksamheter

Se detaljer

prod1

Praktisk GMP vid renrumsarbete - Nivå 2

En kurs avsedd för personal med tidigare erfarenhet av renrum och renrumsarbete inom GMP verksamheter, samt som uppföljningskurs till ”Praktisk GMP vid renrumsarbete - Nivå 1”.

Se detaljer

prod1

Mikrobiologi för icke-mikrobiologer - Steg 1

En mikrobiologikurs, utifrån perspektivet renhet och hygien, som ger en grundläggande kunskap om den mikrobiologiska världen – för alla som har kontakt med mikrobiologi i sin verksamhet.

Se detaljer

prod1

Rengöring och desinfektion av renrum - Del 1

Renrumskursen "Rengöring och desinfektion av renrum - Del 1" är avsedd att användas för att trygga att all renrumspersonal får nödvändig teoretisk kunskap om hur man ska arbeta med rengöring och desinfektion av renrum.

Se detaljer

prod1

Grundläggande renrumskunskap för besökare och extern personal - Läkemedel

En kort grundläggande renrumskurs som säkrar externa personers kunskap samt förståelse av regler och instruktioner i samband med renrumsbesök, för att på så sätt minimera eventuella risker med besöken

Se detaljer

prod1

Grundläggande renrumskunskap för besökare och extern personal - Medical Device

En kort grundläggande renrumskurs som säkrar externa personers kunskap samt förståelse av regler och instruktioner i samband med renrumsbesök, för att på så sätt minimera eventuella risker med besöken

Se detaljer