Kurser

Visar 1-5 / 8 resultat

prod01

Renrumsteknik - En introduktion

En kurs som ger en grundläggande introduktion till renrumsteknikens alla huvuddelar - Föroreningar, Renrum, Standarder och normer, Rengöring och desinfektion, Renrumskläder samt Människans roll

Se detaljer

prod1

Introduction to Cleanroom Technology

A training course that provides an introduction to Cleanroom Technology: Contaminants, Cleanrooms, Standards, Cleaning and Disinfection, Cleanroom Garments and the Impact of Humans

Se detaljer

prod1

Mikrobiologi för icke-mikrobiologer - Steg 1

En mikrobiologikurs, utifrån perspektivet renhet och hygien, som ger en grundläggande kunskap om den mikrobiologiska världen – för alla som har kontakt med mikrobiologi i sin verksamhet.

Se detaljer

prod01

Praktisk GMP vid renrumsarbete - nivå 1

Praktisk GMP vid renrumsarbete - nivå 1 är en renrumskurs som du går Online, och är avsedd att användas som en del av den årliga utbildningen för alla som arbetar med GMP och renrum.

Se detaljer

prod1

Praktisk GMP vid renrumsarbete - Nivå 2

En kurs avsedd för personal med tidigare erfarenhet av renrum och renrumsarbete inom GMP verksamheter, samt som uppföljningskurs till ”Praktisk GMP vid renrumsarbete - Nivå 1”.

Se detaljer