Praktisk GMP vid renrumsarbete - Nivå 1

What happens when I order?

Ladda ner kursspecifikationer (PDF)

Pris: 1 290 SEK exkl. moms

Längd: Ca 85 min

Pris: 5 805 SEK exkl. moms

Längd: Ca 85 min

Spara: 645 SEK exkl. moms

Renrumskurs Online

Praktisk GMP vid renrumsarbete - Nivå 1 är en kurs Online som genomförs direkt i webbläsaren och ger ett personligt kursintyg som går att ladda ner efter avslutad och godkänd kurs.

Kursmaterial ingår med slides och ordlista (PDF-fil för nedladdning) som fungerar som stöd under kursen.

Syfte

Syftet med kursen är att ge en grundläggande praktiskt inriktad kunskap om GMP samt hur renrum används inom GMP-styrda verksamheter. Kursen är avsedd som en introduktion till GMP och renrum, men kan med fördel också användas som en del av den årliga GMP-uppdateringen.

Målgrupp

Kursen är avsedd för alla personalkategorier, oavsett om dessa saknar eller har erfarenhet av renrum och renrumsarbete. Målgruppen inkluderar bland annat: operatörer, arbetsledare, rengöringspersonal, service- och underhållspersonal samt personal som arbetar med provtagning.

Innehåll

Kursen består av 6 delmoment med kontrollfrågor efter varje delmoment. Kursen tar upp Renrum, Föroreningar, GMP, Renrum enligt GMP, Mätmetoder och analyser samt Människan i renrummet.

Kursens längd

Kursens beräknade längd är ca 1 timme och 25 minuter, med föreläsningsdelar på sammanlagt 59 minuter, kontrollfrågor efter varje delmoment samt en kort utvärdering

Språk

Denna kurs är på svenska, både tal och text, utan undertexter. Click here if you are looking for the English version of this course.
 

Betalning och Giltighet

Ni betalar kurslicenserna (en kurslicens per kursdeltagare och kurs) med kort Visa/MasterCard med Verified by Visa/MasterCard SecureCode), och ni får tillgång till kursen direkt efter godkänd betalning. Därefter kan ni tilldela kurslicenserna (inom 90 dagar), och kursdeltagaren kan genomföra kursen (inom 90 dagar efter tilldelning) när det passar er. Kurserna säljs uteslutande till juridiska personer - Se våra Terms and conditions, samt våra Frågor och svar för mer information.

För beställning mot faktura

Kontakta oss på sales@mcleaned.com för mer information.

Kompletterande kurs

Komplettera gärna med vår andra GMP-kurs "Praktisk GMP vid renrumsarbete - Nivå 2", där vi ger en djupare kunskap om hur den Europeiska GMP:n påverkar det praktiska arbetet i ett renrum under tillverkning av olika typer av sterila läkemedelsprodukter. Läs mer om kursen här

 

 

 

Tillbaka till kurslistan

Se ett klipp från kursen!

Download specifications (PDF)

Kursinnehåll

 

1. Renrum

 • Vad är ett renrum och hur fungerar det?
 • Varför använder man renrum inom GMP:n?
 • Vem använder renrum?

13min

2. Föroreningar

 • Vilka föroreningar finns och vilka påverkar
  GMP-verksamheter?
 • Hur uppkommer och sprids föroreningar i ett renrum?
 • Mikroorganismer och mikrobiologisk renhet

9min

3. GMP (Good Manufacturing Practice)

 • Generell arbetsgång vid renrumsarbete
 • Instruktioner och rutiner
 • Dokumentation och avvikelser
 • Stickprov
 • Bedömning och frisläppning

6min

4. Renrum enligt GMP:n

 • Eudralex, Volym 4, Annex 1
 • Renhetsklasser vid läkemedelshantering
 • Beskrivning av renhetsklasserna A, B, C samt D
 • Gränsvärden: Partiklar och mikroorganismer

8min

5. Mätning och analys

 • Partikelräkning i luft
 • Bestämning av mikrobiologiska föroreningar
 • Provtagning mikroorganismer i luft
 • Provtagning mikroorganismer på ytor
 • Provtagning mikroorganismer på handskar
10min

6. Människan i renrummet

 • Föroreningar från människan
 • Vad man får och inte får ta med in i ett renrum
 • Personlig hygien
 • Personalhygien
13min