Rengöring och desinfektion av renrum - Del 1

What happens when I order?

Ladda ner kursspecifikationer (PDF)

Pris: 1 290 SEK exkl. moms

Längd: Ca 60 min

Pris: 5 805 SEK exkl. moms

Längd: Ca 60 min

Spara: 645 SEK exkl. moms

Renrumskurs Online

”Rengöring och desinfektion av renrum - Del 1” är en renrumskurs Online som genomförs en och en, direkt i webbläsaren. Kursen ger ett personligt kursintyg som går att ladda ner efter avslutad och godkänd kurs.

Kursmaterial ingår med slides och ordlista (PDF-fil för nedladdning) som fungerar som stöd under kursen.

Syfte

Kursen är avsedd att användas för att trygga att all renrumspersonal får nödvändig teoretisk kunskap om hur man ska arbeta med rengöring och desinfektion av renrum.

Målgrupp

Kursen är inte enbart avsedd för rengöringspersonal, utan även för personal som vid något tillfälle rengör eller desinficerar ytor i ett renrum.

Innehåll

Kursen består av 5 delmoment, med kontrollfrågor efter varje delmoment. Kursen tar upp de teoretiska delarna gällande rengöring och desinfektion av ytor i renrum.

OBS! Kursen ger ingen generell renrumskompetens utan fokuserar på rengöring och desinfektion. Om ni saknar grundläggande renrumskompetens, och inte har någon erfarenhet av renrum, rekommenderar vi er att först genomföra vår kurs "Renrumsteknik - En introduktion". Kontakta gärna oss om ni känner er osäkra på vilken/vilka kurser som passar er bäst, så hjälper vi er.

Kursens längd

Kursens beräknade längd är ca 60 minuter, med föreläsningsdelar på sammanlagt 48 minuter, kontrollfrågor efter varje föreläsningsdel samt en kort utvärdering.

Betalning och Giltighet

Ni betalar kurslicenserna (en kurslicens per kursdeltagare och kurs) med kort (Visa/Mastercard med Verified by Visa/Mastercard SecureCode), och ni får tillgång till kursen direkt efter godkänd betalning. Därefter kan ni tilldela kurslicenserna (inom 90 dagar), och kursdeltagaren kan genomföra kursen (inom 90 dagar efter tilldelning) när det passar er. Kurserna säljs uteslutande till juridiska personer - Se våra Terms and conditions, samt våra Frågor och svar för mer information.

För beställning mot faktura

Kontakta oss på sales@mcleaned.com för mer information. 

 

Tillbaka till kurslistan

Se ett klipp från kursen!

Download specifications (PDF)

Kursinnehåll

 

1. Syftet med rengöring och desinfektion av renrum

 • Partiklar på ytor - ISO 14644-1 samt EU GMP:n
 • Partiklar - Döda kontra mikroorganismer
 • Mikroorganismers behov för att föröka sig
 • Storleksperspektivet - Mikrometern och synbarhetsgränsen 

15min

2. Hantering av föroreningar på ytor

 • Klassificering av ytors renhetsbehov
 • Klassificering av tekniker för att göra rent
 • Hantering av döda partiklar respektive mikroorganismer
 • Definition av desinfektion respektive sterilisering

8min

3. Rengöring - Grunderna

 • Rengör på rätt sätt
 • Hur hårt sitter partiklar fast vid en yta?
 • Zinnerska cirkeln
 • Rengöringstekniker, torra respektive fuktiga

9min

4. Rengöringskemikalier

 • Optimala krav på rengöringskemikalier
 • pH-begreppet
 • De vanligaste rengöringskemikalierna
 • Rätt val av rengöringskemikalier

8min

5. Desinfektion

 • Kemisk respektive fysikalisk desinfektion
 • Basala krav för att uppnå en fullgod desinfektion
 • Olika desinfektionsmedel och deras egenskaper

8min