Praktisk GMP vid renrumsarbete - nivå 1

What happens when I order?

Ladda ner kursspecifikationer (PDF)

Pris: 890 SEK exkl. moms

Längd: ca 50 minuter

Pris: 4 005 SEK exkl. moms

Längd: ca 50 minuter

Spara: 445 SEK exkl. moms

Renrumskurs Online

Praktisk GMP vid renrumsarbete - nivå 1 är en E-kurs som genomförs en och en direkt i webbläsaren. Kursen ger ett personligt kursintyg som går att ladda ner efter avslutad och godkänd kurs

Syfte

Praktisk GMP vid renrumsarbete är avsedd att användas som en del av den årliga utbildningen för alla som arbetar med GMP och renrum.

Målgrupp

Kursen är avsedd för personal med tidigare erfarenhet av renrum och renrumsarbete, t ex operatörer, arbetsledare, rengöringspersonal, service- och underhållspersonal samt personal som arbetar med provtagning

Innehåll

Kursen består av 4 delmoment, med kontrollfrågor efter varje delmoment, som tar upp Renrum, Föroreningar, GMP samt Personalfrågor, hur dessa samverkar och skapar en bättre förståelse för varför man alltid måste arbeta efter fastställda rutiner och instruktioner

Kursens längd

Kursens beräknade längd är ca 50 minuter, med föreläsningsdelar på sammanlagt 35 minuter, kontrollfrågor samt en kort utvärdering

Betalning och Giltighet

Ni betalar kurslicenserna (en kurslicens per kursdeltagare och kurs) med kort (Visa/Mastercard med Verified by Visa/Mastercard SecureCode), och ni får tillgång till kursen direkt efter godkänd betalning. Därefter kan ni tilldela kurslicenserna (inom 90 dagar), och kursdeltagaren kan genomföra kursen (inom 90 dagar efter tilldelning) när det passar er. Kurserna säljs uteslutande till juridiska personer - Se våra Terms and conditions, samt våra Frågor och svar för mer information.

För beställning mot faktura

Kontakta oss på sales@mcleaned.com för mer information.

Kompletterande kurs

Komplettera gärna med vår kurs "Praktisk GMP vid renrumsarbete - Nivå 2", som ger en djupare kunskap om hur den Europeiska GMP:n (Good Manufacturing Practice) påverkar det praktiska arbetet i ett renrum under tillverkning av olika typer av sterila läkemedelsprodukter. Läs mer om kursen här

 

 

Tillbaka till kurslistan

Se ett klipp från kursen!

Download specifications (PDF)

Kursinnehåll

1. Renrum

 • Vad är ett renrum och hur fungerar det?
 • Varför använder man renrum inom GMP:n?
 • Vem använder renrum?

10min

2. Föroreningar

 • Vilka föroreningar finns och vilka påverkar GMP-verksamheter?
 • Hur uppkommer och sprids föroreningar i ett renrum?
 • Mikroorganismer och mikrobiologisk renhet

7min

3. GMP - Good Manufacturing Practise

 • Vad behandlar GMP:n och varför används GMP:n?
 • Renrum inom läkemedelshantering
 • Sammanfattning av renhetsklasserna D, C, B samt A

9min

4. Personalens roll

 • Föroreningar från människan
 • Vad man får och inte får ta med in i ett renrum?
 • Personlig hygien – Personalhygien

8min

Avslutning

 • Sammanfattning

1min